Ngày khai trường

Kim Anh Tran

Cười một tí
CommentsNguyễn Tân
Sao mà giống nhau quá mớ ơi

Hienchanh Tran Ui da, sao mà giống ḿnh buổi học đầu tiên xa xưa quá ... Mới đó mà trên bảy chục năm rồi ... ḿnh c̣n nhớ như in...''buổi mai hôm ấy ''... huhu ... ḿnh vừa khóc vừa nắm tay ông anh họ... đến lớp học ABC ... ổng giao ḿnh cho cô giáo... hứa hẹn..''Em theo cô vào lớp đi, anh đứng ngoài này chờ em...'' ... ḿnh vừa nắm tay cô, vừa đi vừa ngoái cổ, thoắt một cái, chỉ một ''sát na'', (sau này mới biết sát-na'' là khoảng thời gian ngắn nhất theo thuật ngữ nhà Phật)...chỉ trong khoảng giữa của 2 cái chớp mắt ... huhu ... h́nh dáng ông anh họ biến mất rồi... ḿnh bèn lăn ngay ra đất, chân giẫy đành đạch... miệng hét vang trời ... huhu ...

Mới đó mà trên bảy chục năm rồi ... cô giáo ơi... anh họ ơi ... nay đâu cả rồi ...huhu ...
Kim Anh Tran
Em c̣n khóc đến tận lớp hai cơ.Nguyễn Anh Sơn


Có phải cừu Doly đâu mà nhân bản mặt khóc thế này!Kim Anh Tran Trông vui mà.

From Facebook